Άδεια κύησης ΤΑΚΤΙΚΟΥ ή ΠΔΕ

Έντυπα άδειας κύησης αναπληρωτή Τακτικού Προϋπολογισμού ή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς λογότυπο.

Η άδεια λοχείας χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας.

on 20 October 2015
Created: 20 November 2015
Last Updated: 20 November 2015